Kunstbokhandelen B*stard
0,-
Lukk
Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Velkommen til Kunstbokhandelen B*stard!

Preben Holst - Things That Never Happened

349,-
Antall:
På lager: 1

Forlag: Teknisk Industri
Språk: Engelsk
Essays: Arne Vinnem, Preben Holst, Joakim Borda-Pedreira
​ISBN: 9788293281238
Sider: 188
Design: Till Gathmann
År: 2017


Things That Never Happened av Preben Holst med tekster av Preben Holst, Joakim Borda-Pedreira og Arne Vinnem. 
 
Things That Never Happened er en fotobok som tar for seg de kollektive minnene om sommerbarndommens tidsfordriv; passerende øyeblikk fylt med frihet og lek. Preben Holst har fotografert barn av venner, bekjente og fremmede – i flere tilfeller over flere år – i det de utforsker skogsomgivelser, avskåret fra de voksnes intervensjoner og forventninger. Boken omfatter 88 fotografier, fordelt på seks serier.
 
Fotografiene i boken befinner seg innenfor en iscenesatt, men naturalistisk portrett-tradisjon og følger sommererfaringen fra 11-12 årsalderen og frem mot voksealderen. Holst benytter det særegne lyset som er karakteristiske for de lange, nordiske sommerdagene – sommermånedene som flyter inn i hverandre og som plutselig er over, før de er i gang. Bildene legger til rette for en tidsoppfatning som synes å være knyttet til barndommens frihet fra forpliktelser og langsiktig planlegging. Barna som figurerer i Holsts fotografier fremstår som uaffekterte i møte med omgivelsene. De avslører lite til et utenforstående og voksent blikk.
 
Things That Never Happened møter man aldri noe sammenhengende hendelsesforløp. Hva er historien bak skogshytten? Eller hva tenker Julie på, der hun ligger i skråningen, omgitt av lange gresstrå?  Enkelte bilder tilsier at øyeblikkene og omgivelsene fremstår som personlige og formative, samtidig som den omliggende mytologien virker være tapt til tiden. Flyktige assosiasjoner som ikke er fullt tilgjengelige gjennom voksenlivets rasjonelle livsførsel.
 
Skogsomgivelsene og barnas frie ferdsel er del av en felles nordisk forstadserfaring, gjenkjennbar for de fleste som er oppvokst i Skandinavia. Boken er et uttrykk for nostalgien for barndommens sommermåneder, men stiller også spørsmål til hva slags tilgang minnene våre tillater til barndommens «skjulte» virkelighet når vi har passert terskelen til voksenlivet.
 
Det nostalgiske utgangspunktet reiser flere spørsmål som drøftes i tekstene i boken.
Er det slik at idéen om den «frie» barndommen er et anakronistisk produkt av hukommelsen? Hva avslører egentlig barneansiktene om den subjektive opplevelsen av sommermånedene? Hvordan kan bilder vektes opp mot minner? Både kritikker og kurator Joakim Borda-Pedreira og kunstner og skribent Arne Vinnem forholder seg til Holst som en subtil observatør i tekstene sine.
 
Preben Holst (f.1974) praksis omfatter video og fotografi. Han har arbeidet med overgangen mellom barndommen og voksenlivet i en årrekke. Arbeidene hans er blant annet vist ved SKMU Sørlandets Kunstmuseum, Agder Kunstsenter og Trondheim Kunstmuseum. Holst ble tildelt Sparebanken Pluss Kunstnerpris i 2011 og var mottager av Hasselbladstiftelsens Victor Fellowship i 2008.

 ----

Things That Never Happened by Preben Holst with essays by Preben Holst, Joakim Borda-Pedreira and Arne Vinnem. 
 
Things That Never Happened is a photo book about collective memories of childhood pastimes during summer; moments filled with freedom and play. Preben Holst has photographed the children of friends, acquaintances and strangers – in some instances repeatedly over several years – as they explore their local forests, free from adult interventions and expectations. The book encompasses six chapters, spanning a total of 88 photographs.
 
The pictures in the book can placed within a staged but naturalistic portrait tradition. Tracing summertime experiences from the age of 11 and on towards adulthood. Holst makes ample use of the characteristic lighting of long, Nordic summer nights – months that seem to disappear almost as suddenly as they began. The pictures express an experience of time that can be related to childhoods freedom from commitment and long-term planning. The children in Holst’s photographs seem unaffected by their environment and appear unrevealing to the adult gaze.
 
Things that Never Happened avoids presenting a complete narrative. What is the story behind the forest hut? Or what is Julie contemplating, while she lays in the long summer grass? Certain images give the impression of moments that could be personal or formative, but their exact mythologies seem lost to the passage of time. Subject to fleeting associations that are not fully cognisant when seen from the rational vantage point of adulthood. 
 
Free movement through summer woodlands is part of a collective experience shared across Nordic suburbs, recognisable to most people that have grown up in Scandinavia. Holst’s book is an expression of the nostalgia for childhood summers, but it also questions or access to the «hidden» reality of childhood once we’ve completed the passage into adulthood.
 
The nostalgic point of departure raises several questions, addressed in the essays included in the book. Is the idea of a «free» childhood an anachronistic product of memory? What do the children’s faces reveal about the subjective experience of the summer months? How should photographs be understood in relation to memory? Critic and curator Joakim Borda-Pedreira and artist and writer Arne Vinnem both approach Holst as a subtle and astute observer in their respective essays.
 
Preben Holst’s (b.1974) practice encompasses video and photography. The transition from childhood to adulthood has been a frequent subject in his work over several years. His work has been shown at Agder Art Center, SKMU Sørlandets Kunstmuseum and Trondheim Kunstmuseum. Holst received The Sparebanken Pluss Art Award in 2011 and was the recipient of the Hasselblad Foundation’s Victor Fellowship in 2008.

Teknisk Industri

Teknisk Industri


Teknisk Industri AS est. 1917 - one of Norways leading art book publisher since 2008 ​

Relaterte produkter

Trykk ENTER for å søke