Kunstbokhandelen B*stard
0,-
Lukk
Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Velkommen til Kunstbokhandelen B*stard!

Morten Andersen - Country.Rock

299,-
Antall:
*** Ikke på lager

Forlag: Teknisk Inudstri
​ISBN: 9788293281276
Sider: 208
Design: Morten Andersen 
År: 2017​


Fotoboken Country.Rock av Morten Andersen er resultatet av flere reiser til Nord-Norge over en periode på 3-4 år. Boken tar for seg den utfordrende naturen og de vidstrakte, uberørte landskapene som kontrast til regionens små og fjerntliggende lokalsamfunn.

Andersen benytter seg av en sjangeroverskridende tilnærming til dokumentarfotografi hvor bildene i boken kontekstualiseres gjennom et post-apokalyptisk, science fiction inspirert narrativ. I Andersens forestilte framtid har en uspesifisert katastrofe gjort Europas urbane befolkningssentre ubeboelige. De overlevende – for det meste ungdom – har migrert nordover, i et forsøk på å skape nye fellesskap og levesett. Nordområdene blir tenkt som et fristed fra vår tids sosiale og politiske feiltrinn; blanke ark for en radikal og post-kapitalistisk framtid. 

Kaldt, snøfylt terreng fremstår som uberørt av menneskelig aktivitet. Enkeltfigurer stirrer inn i den vidstrakte, tåkefylte avstanden i komposisjoner som minner om 1800-tallets romantiske malerkunst. Bilder av vrakrester skaper koblinger mellom samtidscener og det bakomliggende science fiction inspirerte narrativet.

 

Nøysomme utsnitt av sublime naturscener kontrasteres med den spontane energien i bilder fra Karlsøyfestivalen i Troms. Øysamfunnet har vært et fristed for hippier, kunstnere og andre radikale siden 1970-tallet. Bildene viser mennesker som fester og utfolder seg under midnattssolen. Her påkaller Andersen stemningen i den frittenkende, multikulturelle festivalen som én mulig modell for et framtidig samfunn. Country.Rock er en bok om å rømme fra vår tids politiske og sosiale virkelighet, men er også en bok om myter, drømmer og naturen. Landskapet kan tidvis fremstå dystert og utfordrende, men inneholder også skjønnhet, håp og frihet.

Country.Rock er Morten Andersens 21. fotobok. Prosjektet er en indirekte etterfølger til Untitled.Cities (2013), som tok for seg fremmedgjørelse og forfall i Europas storbyer. Til forskjell fra Untitled.Cities utviser Country.Rock et mer optimistisk framtidssyn, selv i etterspillet av katastrofe og samfunnskollaps.

Morten Andersen (f. 1965, Akershus) bor og arbeider i Oslo. Musikk og dens ulike subkulturer har vært sentralt i Andersens kunstnerskap, fra tiden i Oslos musikk- og fanzinemiljø på 1980-tallet. Andersen studerte fotografi ved The International Center of Photography i New York, under lærere som Nan Goldin og Joan Liftin. Arbeidene hans har blitt vist ved et stort antall institusjoner i Norge og i utlandet blant annet Museet for Samtidskunst, Oslo (2003); Centrum för fotografi, Stockholm (2014); Shoot Gallery, Oslo (2015); Fotohof, Salzburg (2016); og in)(between Gallery, Paris (2016). Selv etter mange utstillinger har fotoboken blitt værende som det sentrale formatet i Andersens praksis. Hans første fotobok, Fast City (1999), blir regnet som en av 1990-tallets mest innflytelsesrike utgivelser og er inkludert i The Photobook: A History Volume III (2014) av Martin Parr og Gerry Badger.


----

Country.Rock by Morten Andersen
 
The photobook Country.Rock by Morten Andersen is the result of multiple trips to Northern Norway over a period of 3-4 years. The book depicts the harsh climate and the vast untouched terrain of the north, juxtaposed against the region’s small, remote communities.
 
Andersen takes an unconventional approach to documentary photography, situating the images in Country.Rock against the backdrop of a sci-fi inspired, post-apocalyptic narrative. In Andersen’s imagined future, a catastrophic event has made Europe’s urban population centres uninhabitable. Survivors – most of them young – have migrated north, forging new communities and developing new ways of living. The north is conceived as a refuge from the political and social failures of the past; a blank slate for building a radical, post-capitalist future.
 
Bleak, snow filled landscapes look mostly untouched by human activity. Occasionally, figures can be seen staring into the vast fog-filled distance, evoking 19th century romantic painting.  Elsewhere, pictures of wreckage connect the present with the science-fiction inspired, post-collapse premise.
 
The deliberately framed, sublime views of nature are contrasted by the spontaneity and energy of Karlsøy Festival in Troms. The island itself has been considered a free haven for radicals, artists and hippies since the 1970s. In these images, people congregate and party under the midnight sun. Here, Andersen invokes the free-spirited, multicultural rock festival as a possible model for a future society. Country.Rock is a book about escaping the political and social failures of our time, but also myths, dreams and nature. The landscape may be bleak and challenging, but there is hope for the future, with beauty and freedom to be found.
 
Country.Rock is Morten Andersen’s 21st photobook. It is an indirect sequel to Untitled.Cities (2013), which explored alienation and decay in European cities. In contrast to Untitled.Cities the visual storytelling of Country.Rock implies a more optimistic outlook, even in the aftermath of disaster and collapse.
 
Morten Andersen (b. 1965, Akershus, Norway) lives and works in Oslo, Norway. Music and its various subcultures are frequent themes in his work, beginning with his involvement in the Norwegian music- and fanzine scene in the 1980s. Andersen studied photography at The International Center of Photography in New York under teachers such as Nan Goldin and Joan Liftin. His work has been exhibited extensively in Norway and internationally including in The Museum of Contemporary Art, Oslo (2003); The Centre for Photography, Stockholm (2014); Shoot Gallery, Oslo (2015); Fotohof, Salzburg (2016); and in)(between Gallery, Paris (2016). However, photobooks remain the focus of his practice. His first photobook, Fast City (1999) is considered among the most influential books of the 1990s and is included in The Photobook: A History Volume III (2014) by Martin Parr and Gerry Badger.

Teknisk Industri

Teknisk Industri


Teknisk Industri AS est. 1917 - one of Norways leading art book publisher since 2008 ​

Relaterte produkter

Trykk ENTER for å søke