Kunstbokhandelen B*stard
0,-
Lukk
Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Velkommen til Kunstbokhandelen B*stard!

Marit Følstad - The Marble Index

398,-
Antall:
På lager: 1

Forlag: Teknisk Industri
Språk: Engelsk
​ISBN: 9788293281122
Sider: 96
Design: Ian Brown, Eriksen / Brown 
År: 2016


Essays: Ugochukwu-Smooth C. Nzewi, Charlotta Kotik, Lilly Wei 
 
The Marble Index er en kunstnerbok av Marit Følstad, basert på produksjonen hennes i perioden 2011 til 2016. Tittelen på publikasjonen er hentet fra pop-ikon og Warhol-superstjerne Nicos album ved samme navn. Boken bryter med kronologien som er typisk for konvensjonelle kunstpublikasjoner som kataloger og monografier, og bygger i stedet på en sublimerende, mørk og evokativ totalopplevelse som kan gjenkjennes fra Følstads utstillingsvirksomhet.
 
Det er benyttet en dobbeltsidig, japanskinspirert innbindingsteknikk som minimerer gjennomskinn og som tillater boken å ligge åpen på tross av fleksible permer. En uavbrutt strøm av Følstads arbeider – inkludert videoverk, fotografier og lysskulpturer – bidrar til å gi boken en indeksikal forbindelse til tidslinjer, slik de forekommer i video- eller lydredigeringsprogramvare. Denne utformingen er resultatet av et tett samarbeid mellom Følstad og designer Ian Brown og kan knyttes til Følstads tverrmediale, tidsbaserte praksis.
 
Tid er et underliggende tema for Følstads polerte og minimalistiske utrykk, og utgjør et viktig bindeledd mellom de ulike mediene som Følstad benytter seg av. Neonskulpturer flimrer mellom motsetningsfylte enkeltord – DANGEROUS blir ANGER når enkelt av bokstavene i neonverket dimmes. I et annet verk veksler ordene DOMINATE og DONATE. Neongassen i lysrørene er i likhet med bildene i videoinstallasjonene i konstant bevegelse; Følstads utstrakte bruk av slowmotion på flyktige motiver som røyk og fallende vann bidrar til et totalutrykk som påvirker betrakterens tidsoppfatning.
 
I likhet med Følstads utstillinger, omfatter boken melankolske undertoner og subkulturelle referanser. Kontrastfylt lyssetting bygger opp assosiasjoner til barokt maleri. Fotografier av avklippede hårlokker har en nær affinitet med Følstads øvrige motivkrets, som skriblede neontegninger og røykskyer. Kortklippet hår er gjerne en subkulturell markør, en form for protest mot konforme verdier som gjenspeiles i musikken, blant andre Joy Division og David Bowies Berlin-periode, som Følstad henter flere av sine verkstitler fra.
 
The Marble Index er en visuelt rik presentasjon av Følstads komplekse og stemningsladede kunstnerskap, som skjærer i gjennom en rekke flyktige medier og formater.
 
Marit Følstad bor og arbeider i Oslo. På 1990-tallet var Følstad kjent for performance- og videoarbeider med kjønnspolitiske budskap, hvor hun benyttet sin egen kropp som utgangspunkt. I senere år er Følstads praksis sentrert rundt totale iscenesettelser av utstillingsopplevelsen som omfatter fotografi, video, skulptur og installasjoner. Arbeidene hennes har blant annet blitt vist ved Museet for Samtidskunst, Nordnorsk Kunstmuseum og Kunstnernes Hus. Nyere utstillinger inkluderer The Marble Index, Rooster Gallery, i New York (2016), The Black Flag (sammen med Ole Jørgen Ness), Galleri Haaken, Oslo (2016) og Sense of Doubt,Entrée, Bergen (2014).
 
-----

The Marble Index is an artist book by Marit Følstad, based on her work from 2011 to 2016. The title of the publication is borrowed from an album by Warhol superstar and pop icon Nico. Instead of the chronological presentation found in conventional art publications such as catalogues and monographs, The Marble Index aims to invoke the sublimating, dark and evocative experience that characterizes Følstad’s exhibitions.
 
The book has been bound using a double facing, Japanese technique which minimizes transparency and allows it to lay open despite a flexible cover. An unbroken stream of Følstad’s work – including video, photography and neon sculpture – gives the book an indexical relation to the timelines commonly found in video or sound editing software. This formal design choice is the result of a close collaboration between Følstad and designer Ian Brown, and can be related to Følstad’s time-based practice across a variety of artistic media.
 
Time is central to Følstad’s polished and minimalist aesthetic, linking the various media that Følstad makes use of in her practice. Neon sculptures flicker between opposing statements – DANGEROUS becomes ANGER when certain letters are dimmed. In another work, DOMINATE becomes DONATE. Similarly to the flow of images in video, the neon gas within fluorescent tubes is constantly moving. Følstad’s use of slow motion to document transitory motifs such as smoke and falling water contribute towards a totalizing experience, affecting the audience’s experience of time.
 
Similarly to Følstad’s exhibitions, the book includes melancholic undertones and subcultural references. Contrast heavy lighting lends association with baroque painting. Photographs of cut locks of hair have a close affinity with Følstad’s neon drawings and clouds of smoke. A shaved (female) head can be considered a sub-cultural marker, a form of protest against conformist ideals shared by the music (such as Joy Division or David Bowie in his Berlin period) that Følstad borrows her titles from.
 
The Marble Index is a visually rich presentation of Følstad’s complex and atmospheric practice, covering a range of transient media and formats.
 
Marit Følstad lives and works in Oslo. She rose to prominence during the 1990s for her gender political performance and video work, using her own body as the point of departure. More recently, Følstad’s practice has centered on immersive, exhibition experiences, encompassing a wide range of work in sculpture, video, photography and installation. Her work has been shown at The Museum of Contemporary Art Norway, The Northern Norwegian Art Museum and Kunstnernes Hus, Oslo. Recent exhibitions include The Marble Index at Rooster Gallery, New York (2016), The Black Flag (in collaboration with Ole Jørgen Ness) at Galleri Haaken, Oslo (2016) and Sense of Doubt at Entrée, Bergen (2014).

Teknisk Industri

Teknisk Industri


Teknisk Industri AS est. 1917 - one of Norways leading art book publisher since 2008 ​

Relaterte produkter

Trykk ENTER for å søke