Gilka - QTLY #8


100,-

Forlag: Gilka forlag
Utgivelsesår: 2021
Sideantall: 64
ISSN 2535-7700
Opplag: 500

Ulike driftsbygningar med linjer og flater skapt av påbygg og endringar i bygningsmassen, er fotografert med omkringliggande element som til dømes vegetasjon synleg i bildeflatene. Fordelt på oppslag gjennom magasinet, underbygger rekkjefølgja formale kvalitetar – som om bygningane er basert på ein gjennomgåande felles «konstruktivistisk» idé. Prosjektet er inspirert av landevegskøyring i Rogaland, samt Matt McCormick sin prisvinnande kortfilm The Subconsious Art of Graffiti Removal (2002).

Gilka forlag

Gilka forlag

Geir Egil Bergjord (f. 1964 i Time) presenterer sitt fotografiske arbeid i utstillingar, bøker, film og kunst i offentleg rom. Fleire av Bergjords bøker er publisert på hans eige forlag, Gilka. Sidan debuten på Høstutstillingen ‘95 har Bergjord hatt ein omfattande utstillingsaktivitet og arbeida hans er representert i fleire offentlege kunstsamlingar. I 2018 lanserte han kunstprosjektet Gilka QTLY, i form av eit magasin fritt for tekst og med utfallande fotografi på alle sider. Kvar utgåve kretsar rundt eit utvald tema eller emne. Kunstnarens namn er underkommunisert til fordel for ein identifiserbar logo på framsida.