Maria Dorothea Schrattenholz  - Parallell 1: Seer 


80,-

Forlag: KRAFT Press
Trykket på Pamflett
Utgivelsesår: 2020

Parallell 1: Seer av Maria Dorothea Schrattenholz 

Schrattenholz er født i Bergen i 1980. I 2015 debuterte hun med diktsamlingen Atlaspunkt som hun ble nominert til Tarjei Vesaas’ Debutantpris for. I 2021 ga hun ut sin andre bok Protosjel, som har mottatt svært gode kritikker.

I serien Parallell inviteres forfattere til å produsere frittstående tekster til pågående utstillinger ved KRAFT. Tekstene er et resultat av forfatternes frie tolkninger, og en anerkjennelse av tekst som et eget håndverk. Gjennom å invitere nye blikk og perspektiver fra andre fagfelt åpner vi for gjensidig fruktbare og tverrfaglige samarbeid. Bøkene trykkes på Pamflett i Bergen på risograf og designes av Studio Boi.

Parallell 1 er skrevet etter utstillingen Jærtegn av Josefine Lyche (12.06.–09.08.2020).

Ta kontakt med KRAFT Press for å abonnere! Få hver nye utgave av Parallell i posten for kun 100 NOK inkl. porto. Send navn og adresse til kraft@kraftbergen.no, så sender de deg nyeste nummer. Bestiller du flere utgaver får du tre for 250 NOK inkl. porto.

KRAFT Press

KRAFT Press

KRAFT Press er et eget forlag med formål å utvide og forsterke KRAFT som et kunnskapssenter og visningssted for samtidig kunsthåndverk. Dette tar form av ulike tekst- og kunstpublikasjoner tilknyttet utstillingsvirksomheten, som sikter mot å tilgjengeliggjøre et bredt spekter og inngangsportaler innen feltet. KRAFT Press sin første satsing er serien Parallell.