Erlend O. Nødtvedt - Parallell 3: Tau


80,-

Forlag: KRAFT Press
Trykket på Pamflett
Utgivelsesår: 2021

Parallell 3: Tau av Erlend O. Nødtvedt

Nødtvedt er født i 1984 i Bergen. I 2008 debuterte han med diktsamlingen Harudes, og har siden gitt ut diktsamlingene Bergens beskrivelse (2011), Trollsuiten (2014) og Slekter(2019). I 2017 romandebuterte han med Vestlandet. Han har vunnet priser som Ung Poesi-prisen i 2008, Bergensprisen i 2011, Bjørnsonstipendet i 2012, Bokhandlerforeningens forfatterstipend i 2015 og Premio Ostana i 2017. 

I serien Parallell inviteres forfattere til å produsere frittstående tekster til pågående utstillinger ved KRAFT. Tekstene er et resultat av forfatternes frie tolkninger, og en anerkjennelse av tekst som et eget håndverk. Gjennom å invitere nye blikk og perspektiver fra andre fagfelt åpner vi for gjensidig fruktbare og tverrfaglige samarbeid. Bøkene trykkes på Pamflett i Bergen på risograf og designes av Studio Boi.

Parallell 3 er skrevet etter utstillingen Tau av Ellen Grieg og Ruth Moen (30.10.–17.01.2021).

Ta kontakt med KRAFT Press for å abonnere! Få hver nye utgave av Parallell i posten for kun 100 NOK inkl. porto. Send navn og adresse til kraft@kraftbergen.no, så sender de deg nyeste nummer. Bestiller du flere utgaver får du tre for 250 NOK inkl. porto.

KRAFT Press

KRAFT Press

KRAFT Press er et eget forlag med formål å utvide og forsterke KRAFT som et kunnskapssenter og visningssted for samtidig kunsthåndverk. Dette tar form av ulike tekst- og kunstpublikasjoner tilknyttet utstillingsvirksomheten, som sikter mot å tilgjengeliggjøre et bredt spekter og inngangsportaler innen feltet. KRAFT Press sin første satsing er serien Parallell.