Fredrik Hagen - Parallell 5: For steinen er aldri den samme


80,-

Forlag: KRAFT Press
Trykket på Pamflett
Utgivelsesår: 2021

Parallell 5For steinen er aldri den samme av Fredrik Hagen

Hagen er født i 1991 i Odda og er bosatt i Bergen. Han har lenge drevet fanzinen Forsvinningspunkt og leder Lyrikksalong på Litteraturhuset i Bergen. Siden 2017 har han utgitt fire poesibøker på Flamme Forlag, hvorav den siste er Omriss av åpne hender som kom i 2021. 

I serien Parallell inviteres forfattere til å produsere frittstående tekster til pågående utstillinger ved KRAFT. Tekstene er et resultat av forfatternes frie tolkninger, og en anerkjennelse av tekst som et eget håndverk. Gjennom å invitere nye blikk og perspektiver fra andre fagfelt åpner vi for gjensidig fruktbare og tverrfaglige samarbeid. Bøkene trykkes på Pamflett i Bergen på risograf og designes av Studio Boi.

Parallell 5 er skrevet etter utstillingen Keramiske objekter av Gunnar Thorsen (16.04.–30.05.2021).

Ta kontakt med KRAFT Press for å abonnere! Få hver nye utgave av Parallell i posten for kun 100 NOK inkl. porto. Send navn og adresse til kraft@kraftbergen.no, så sender de deg nyeste nummer. Bestiller du flere utgaver får du tre for 250 NOK inkl. porto.

KRAFT Press

KRAFT Press

KRAFT Press er et eget forlag med formål å utvide og forsterke KRAFT som et kunnskapssenter og visningssted for samtidig kunsthåndverk. Dette tar form av ulike tekst- og kunstpublikasjoner tilknyttet utstillingsvirksomheten, som sikter mot å tilgjengeliggjøre et bredt spekter og inngangsportaler innen feltet. KRAFT Press sin første satsing er serien Parallell.