AKE - Bever - i - Evighet og skapelse


100,-

Forlag: AKE; Arnekleiv, Kurdøl, Egge

3 kataloger fra AKE, produserti forbindelse med stedskunst-prosjekter:  
«I» 1990, Sted: Gamle Hed-Opp Slakteri i Lillehammer/Lillehammer kunstmuseum
«Evighet og skapelse» 2010, Sted: Øyer Prestegård
«Bever»2011, Sted: Gamle Engelund skole, Tretten

Marit Arnekleiv, Egil Martin Kurdøl, Jan Egge, er en gruppe kunstnere som sporadisk gjennom tretti år, har arbeidet sammen med utstillinger, prosjekter og studier.
Alle tre er bosatt i Lillehammerdistriktet.

AKE søker alltid en stedsforståelse i sine prosjekter. Stedets fysiske forutsetninger, historikk, sosiologi osv, danner utgangspunktet eller grunnlaget for de kunstneriske tilnærmingene. Katalogene er fra tre av kunstprosjektene som AKE har gjennomført fra 1990 og frem til i dag.

AKE

AKE

Marit Arnekleiv - Egil Martin Kurdøl - Jan Egge