Alt Går Bra - Tout Va Bien


2.000,-

Forlag: Alt Går Bra
Utgivelsesår: 2018
Sideantall: 145
ISBN 978-82-93488-06-4

Opplag: 70 nummererte eksemplarer

Trykket på mimeografer, bundet inn for hånd med myke bokomslag og stifter. Trykket i grått. Engelsk. Innhold: artikler av deltagerne i Alt Går Bras foredragsserie Tout Va Bien (2015-2018).
Av Alt Går Bra og Magnus Michelsen, red.

Alt Går Bra

Alt Går Bra

Kunstnergruppen Alt Går Bra driver Alt Går Bra forlag (forlagsnr. 978-82-93488). Alle våre bøker og publikasjoner er trykket manuelt på avlagte mimeografer, en type avanserte stensilmaskiner med silketrykksteknologi. Alt Går Bras medlemmer står for trykking, sammensetting og innbinding for hånd, samt redaktøransvar, research, tekst, design, layout, illustrasjoner og billedbehandling - kort sagt alle steg av produksjonsprosessen fra idé til resultat.