Christine Hansen & Line Anda Dalmar - Ørkendveling


250,-

Forlag: Christine Hansen og Line Anda Dalmar
Utgivelsesår: 2021
Sideantall: 96 s + innlegg engelsk oversettelse 39 s
ISBN 978-82-997334-1-0 og. 978-82-692061-0-4
Opplag: 500

Ørkendveling bruker ørkenen som sted og ramme for å reflektere over landskap, miljø og tid. Prosjektet startet opp våren 2018 med en 3 ukers feltstudie i Death Valley og Joshua Tree i California. Selve feltstudiene ble avsluttet høsten 2019 med en tre ukes residens i AZ (Andrea Zittel) West i Joshua Tree. Prosjektet utforsker ulike observasjons- og dokumentasjonsmetoder. Arbeidsmetoden fokuserer på det flytende forholdet mellom prosess, arbeid og dokumentasjon. Ørkendveling, spiller på ulike former for dveling. Det handler om å stoppe opp ved det som et dagligdags blikk overser. Det handler å utforske et landskap som utfordrer vår oppfatning av tid. Det er en tid som ikke forholder seg til det moderne byens oppstykkede temporalitet, men en tid som i større grad dikteres av sol, varme og stillhet. I boken kan leseren følge Line Anda Dalmar og Christine Hansens observasjoner og refleksjoner etterhvert som det utvikler seg. Boken en mulighet til en mer intim kontakt med et rikt visuelt materiale. Boken spiller på litt ulike genrer som feltrapporten og artists book. Målet har vært å gi innsikt i den kunstneriske prosessen.

Ch. Hansen og L. A. Dalmar

Ch. Hansen og L. A. Dalmar

 

Christine Hansen er kunstner og kunsthistoriker med base i Stavanger. Hun har master i fotografi fra Kunsthøgskolen i Bergen (2000) og PhD i kunsthistorie fra Universitetet i Bergen (2012). Hennes kunstneriske praksis omhandler ofte konkrete landskaper og hun arbeider med dem over tid. I Hansens siste prosjekt, Ørkendveling, et sammabeid med Line Anda Dalmar, bruker hun ørkenlandskapet som utgangspunkt for å reflektere over tid, miljøspørsmål og natur. Hun har også utforsket egen familiehistorie i prosjektene Remembering C, Come What May og Familiegrafier.

Line Anda Dalmar (f. 1983) er er utdannet ved Konstfack i Stockholm (MA) og Kunsthøgskolen i Bergen (BA). Dalmar arbeider tematisk og prosjektorientert med video, foto, skulptur og tegning, hvor hun reflekterer rundt våre opplevelser av landskap og omgivelser. Arbeidene speiler hvordan tid, avstand og rom påvirker oss, hva som lagres i vår visuelle hukommelse, og hvilke element en søker seg til for å oppnå en følelse av tilhørighet, tilknytning og identitet.