K Linnea Backe - The Knitted Condom


250,-

Utgiver: K Linnea Backe

Utgivelsesår: 2020
Opplag: 100

Embroidered Cloths

Embroidered Cloths

K Linnea Backe er en fotograf som selvpubliserer på eget forlag; Embroidered Cloths.

Hun gir ut zines og nå en bok; Tønsbergs Arbeiderforening. Boken er en personlig dokumentarisme over et merkelig sted som nå er solgt. Linnea har kjent stedet i over 10 år og vært visuelt fascinert av det. Hun. kom hjem som covid-flyktning fra NYC og hørte at det var solgt, svingte seg rundt og laget bilder. Imidlertid var det også store diskusjoner i foreningen om emner som kan ha konsekvenser for de som bor i Tønsbergs Arbeiderforenings utleieboliger. Boken har også intervjuer med medlemmer som forteller denne historien. Støttet av Kulturrådet, Stiftelsen Fritt ord og Tønsberg Kommune.