Siri Ekker Svendsen - All the Whisperings of the World


400,-

Utgiver: Multipress

Utgivelsesår: 2022

Sideantall: 160

ISBN: 978-82-92224-55-7

Opplag: 300

Boken undersøker de visuelle sammenhengene mellom en sårbar natur og de kroppslige virkningene av et allergisk sjokk. Boka viser fotografier fra et regnskogområde i Sør-Amerika hvor paranøtten vokser, og sammenstiller disse med mikroskopbilder av ødelagte kroppsceller og approprierte bilder fra vitenskapelig materiale om kropp, flora og fauna. Tvetydigheten som oppstår i sammenstillingen av bilder fra ulike kilder, og med ulikt perspektiv, skaper et tankerom som målbærer den sorgen som er knyttet til tapet av mangfold i naturen, så vel som tapet av vårt eget habitat.

Multipress

Multipress

Multipres er et lite kunstnerdrevet forlag. Vi har hovedfokus på kunstnerbøker med kamerabasert kunst.